ข้ามไปที่เนื้อหา
  • *1 ผลการวิจัยของ CASIO ในเดือนกันยายน ปี 2014
  • *2 ฟังก์ชันที่ผสานการทำงานด้วยระบบผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ต้นฉบับของ CASIO กับการระบุตำแหน่งปัจจุบันโดย GPS
    (Global Positioning System: ระบบระบุตำแหน่งจากดาวเทียมบนพื้นโลก) และการแก้ไขเวลาให้ถูกต้องแม่นยำโดยคลื่นวิทยุภาคพื้นดิน